Упис

С обзиром да се тренинзи одвијају у великом базену, неопходно је да деца умеју да се одржавају на води.

Можете се пријавити попуњавањем формулара или послати податке на е-маил: upis@skolaplivanjanadjehigl.com.