Школа пливања

Школа пливања Нађе Хигл

Школа пливања Нађе Хигл подразумева групне тренинге за децу која су прошла обуку непливача или умеју да се одржавају на води. У оквиру овог програма акценат ће бити на томе да, усвајањем моторичких навика, деца постану самостална и спретна у води.

У школи пливања деца ће кроз вежбе научити све четири техинке пливања. На почетку програма се ради на техикама краул и леђно, а након што се наведене технике савладају уче се технике прсно и делфин.

Након што савладају све четири технике пливања, деца могу наставити са тренинзима (рекреативно или такмичарски).


Пријави се: Упис