Škola plivanja

Škola plivanja Nađe Higl

Škola plivanja Nađe Higl podrazumeva grupne treninge za decu koja su prošla obuku neplivača ili umeju da se održavaju na vodi. U okviru ovog programa akcenat će biti na tome da, usvajanjem motoričkih navika, deca postanu samostalna i spretna u vodi.

U školi plivanja deca će kroz vežbe naučiti sve četiri tehinke plivanja. Na početku programa se radi na tehikama kraul i leđno, a nakon što se navedene tehnike savladaju uče se tehnike prsno i delfin.

Nakon što savladaju sve četiri tehnike plivanja, deca mogu nastaviti sa treninzima (rekreativno ili takmičarski).


Prijavi se: Upis