Контакт

Уколико желите да нас контактирате, попуните наведену форму или пошаљите е-маил на kontakt@skolaplivanjanadjehigl.com.

Информације:

Телефон: 066 12 21 62
Е-маил: info@skolaplivanjanadjehigl.com
Адреса: Душана Петровића Шанета 1, 26101 Панчево, Србија
МИБ: 08871337
ПИБ: 104899370
Рачун у банци: 160-0000000273409-81