Kontakt

Ukoliko želite da nas kontaktirate, popunite navedenu formu ili pošaljite e-mail na kontakt@skolaplivanjanadjehigl.com.


Informacije:

E-mail: info@skolaplivanjanadjehigl.com
Adresa: Dušana Petrovića Šaneta 1, 26101 Pančevo, Srbija
MIB: 08871337
PIB: 104899370
Račun u banci: 160-0000000273409-81