Individualni časovi plivanja

Individualni časovi plivanja

Bilo da se radi o početnicima ili o već formiranim plivačima, individualni treninzi su od posebnog značaja.

Individualni treninzi podrazumevaju da je pažnja trenera usmerena na pojedinca. Ovaj program se odvija 1-na-1 i radi se na učenju i usavršavanju svih tehnika plivanja. Uz ovaj program se brže dolazi do rezultata.

Poseban deo programa su individualni treninzi u vodi sa Nađom Higl. Ovaj napredni vid treninga obuhvata rad na svim tehnikama koji podrazumeva pokazivanje i korekciju tehnike u vodi.


Prijavi se: Upis