Ценовник

ПАНЧЕВО

Школа Пливања:

Месечна чланарина (два пута недељно) : 2.000,00 РСД

Месечна чланарина (три пута недељно) : 2.500,00 РСД

* Обавезно је уплатити чланарину до 10. у месецу (за текући месец).


Индивидуални часови:

Индивидуални часови (само за пливаче): 2.500,00 РСД

Индивидуални часови и вежбе у води са Нађом: 5.000,00 РСДБЕОГРАД

Школа Пливања:

Месечна чланарина : 3.500,00 РСД

* Обавезно је уплатити чланарину до 10. у месецу (за текући месец).


Индивидуални часови:

Индивидуални часови (само за пливаче): 2.500,00 РСД

Индивидуални часови и вежбе у води са Нађом: 5.000,00 РСДПример уплатнице:


Пријави се: Упис